История и традиции

            СОУ “Максим Горки “ е общинско училище с 53-годишна история. Гимназията започва своето съществуване през 1962г. чрез разкриването на три езикови паралелки осми клас с преподаване на руски език към Първо средно политехническо училищеИван Вазов”.

Пети юни 1963г. е датата, на която училището получава статута на самостоятелна Руска езикова гимназияМаксим Горки”, а от 1 септември 1963г. е организиран и първият прием на ученици за новата гимназия.

            Бързото налагане на езиковата гимназия в образователната сфера от живота на града дава възможност на директорката Елена Лилова да въведе през 1965г. два производствени профила-екскурзоводство на руски и френски език.

            През 1966г. разрастването на училището и засиления интерес към чуждоезиковото обучение налага обособяването на паралелките с френски език в отделно училище. Остават 19 паралелки като приемът за осми клас се намалява за сметка на новооткритата Френска гимназия. Това не рефлектира в ученическата активност.

            През 1983/1984 учебна година се въвежда ранното чуждоезиково обучение. Училището става ЕСПУ с преподаване на руски език. Започва работа с най-малкитепърви клас.

            От 1986г. двете езикови училища – с преподаване на руски език и с преподаване на чужди езици, заемат сградата на ул. Цар Иван Шишман”62.

            От 1 септември 1988 година училището е преименувано на СОУ с изучаване на чужди езициМаксим Горки” с две степени на обучениеранночуждоезиково с прием от І-ви клас и интензивно изучаване на английски, немски и френски с конкурс след завършен седми клас. От 1995/1996 учебна година се въвежда и интензивно изучаване на испански и руски.

            От учебната 2005/2006г. СОУ “Максим Горкиразполага със собственасамостоятелна сграда на ул. Сава Силов” 69.

Към настоящия момент – 14 септември 2015г.: