Педагогически персонал

Български език и литература: 

Анна Станчева - 0879803604

Антония Сукманова - 0879803605

Ивелина Великова - 0879803613

Йорданка Раденкова - 0879803606

Таня Тенева - 0879803609

Венета Димитрова - 0879803611

Елена Георгиева - 0887418725

Руски език: 

Бойка Иванова - 0879803610

Ирина Вълева - 0879803614

Даниела Димова - 0879803630

Станка Додурова - 0879803616

Теменуга Манолова - 0879803617

Георги Тонев - 0879803608

Английски език: 

Антония Бончева - 0879803619

Елисавета Симеонова-Дучева - 0879803624

Даниела Пенева - 0879803620

Мариана Кантарджиева - 0879803622

Милена Колева - 0879803631

Стилиана Петрова - 0879803618

Теодора Порова - 0879803623

Испански език: 

Димитринка Димитрова - 0879803621

Светла Жекова - 0879803626

Антонио -

Росио -

Китайски език: 

Йоана Маринова - 0879803675
Десислава Бончева -

Математика

Величка Халваджиева - 0879803633

Тома Сивенов - 0879803634

Надежда Георгиева - 0879803638

Павлина Христова - 0879803635

Информационни технологии:

Милен Тилев - 0879803637

Петя Дончева - 0879803639

Тодор Кожухаров - 0879803640

История и цивилизация: 

Снежана Богева - 0879803641

Стоянка Дилова - 0879803646

Даниел Проданов - 0882712818

География и икономика: 

Веселина Танева - 0879803643

Философия: 

Станислав Георгиев

Биология и здравно образование

Мария Колева - 0879803647

Миланка Василева - 0879803645

Химия и опазване на околната среда: 

Марияна Ибришимова - 0879803649

Физика и астрономия

Дора Петкова - 0879803650

Петя Дончева - 0879803639

Изобразително изкуство

Светлена Георгиева - 0879803651

Физическо възпитание и спорт: 

Дарин Радулов - 0879803652

Найден Найденов - 0879803653

Добрин Добрев -

Начални учители: 

Анета Неделчева - 0879803655

Галя Дянкова - 0879803656

Гинка Минчева

Данка Занковска - 0879803658

Тонка Даскалова - 0879803648

Елена Кънчева - 0879803659

Иванка Славова - 0879803642

Калина Кръстева - 0879803660

Катя Филипова - 0879803661

Красимира Колева - 0879803669

Надя Николова - 0879803615

Павлина Велова - 0879803662

Соня Драгова - 0879803663

Цветанка Николова - 0879803664

Яна Щерева - 0879803676