Училищен ученически парламент

Училищен ученически парламент СУ ”Максим Горки”- 2018 – 2019 учебна година
e-mail: sumgsz_up@abv.bg

„ДЕЦАТА - НАШЕТО ДОБРО НАСЛЕДСТВО“
На 1 декември 2018г. се проведе среща между Директора на училището, г-жа Мариана Пенчева, педагогическия съветник – г-жа Петя Илиева и родители на ученици от Учениченическия парламент.

Устав на училищния ученически парламент 

Училищен ученически парламент

Детски ученически парламент

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виктория Георгиева Димитрова – X г клас

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Филипова Георгиева - VII a клас

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ралица Иванова Косева – XI a клас

І. Членове:

Име, презиме, фамилия
клас
1
Алеск Валери Артинян
2
Габриела Мънчева Мънчева
3
Гергана Антонова Янакиева
XIб
4
Господинка Христова Христова
IXг
5
Денислава Иванова Стойчева
XIб
6
Ивайло Петров Петров
XIа
7
Иван Стефанов Ралчев
8
Йоан Енчев Енчев
9
Люсияна Димитрова Георгиева
10
Мариан Весков Димов
11
Мария Руменова Виденова
12
Пламена Андонова Рачева
13
Рая Михайлова Петрова
VIIIб
14
Савина Николаева Савова
XIв
15
Симона Атанасова Бакалова
16
Станимир Ставрев Сотиров
XIа
Име, презиме, фамилия
клас
1
Рая Николаева Добрева
V а
2
Георги Живков Желязков
V б
3
Филип Веселинов Игнатов
V в
4
Божидар Радков Димов
VI а
5
Светослав Стойчев Господинов
VI а
6
Виктория Светославова Стоянова
VI б
7
Калина Иванова Иванова
VI б
8
Саня Драгомил Дечева
VII а
9
Мартина Тихомирова Станкова
VII а
10
Лазар Миленов Миланов
VII б

Според ПДУ на СУ”Максим Горки” за учебната 2016-2017 година

ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

Дейност
Място
Време /срок/
1
Работни срещи.
Кабинет по информатика
Всеки ВТОРНИК - 12.40ч.
2
Провеждане на групови тренинги по актуални теми.
Училище
Постоянен
3
Посещения в часове на класа за провеждане на занятия по метода „Връстници обучават връстници”, по теми разработени на групови тренинги и от участия в извънучилищни проекти.
класна стая на съответния клас
През цялата година
4
Радио- предавания по повод значими дати от националния, училищния и световен календар.
Училище
Постоянен
5
„ТРАПЕЗАТА НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО” –представяне на традиционни ястия за семейства на наши ученици от различна националност и етнос.
Фоайе на училището
20 ноември 2018г.
6
„ДЕЦАТА- НАШЕТО ДОБРО НАСЛЕДСТВО“- среща с родителите на членовете на Ученическия парламент.
Стая 217
22 ноември 2018г.
7
Коледен концерт и базар.
Младежки дом
13 декември 2018г.
8
Опиянени он любов- обработване и раздаване на валентинки.
Училище
14 февруари 2019г.
9
Базар „Купи с любов“.
Училище
14 февруари 2019г.
10
Ден на розовата тениска- световен ден срещу тормоза в училище.
Училище
………...02.2019г.
11
„ДА СЪХРАНИМ БЪЛГАРСКОТО“- на училище с народна носия.
Училище
02 март 2018г.
12
Вечери на таланта.
РБ „Захарий Княжески“
месец март 2019г.
13
„Розите на България“.
Училищен двор
11 май 2019г.
14
Участие в общинското състезание по градско ориентиране – „Шеметна надпревара”.
Значими обекти в града
месец юни 2019г.

 

*Забележка: Училищният ученически парламент, при нужда подготвя и реализира дейности по значими поводи, национални кампании и благотворителни акции и базари незаложени в годишния график.