Ученически парламент

На 12.10.2017г. се проведе отчетно заседание на Ученическия парламент на СУ "Максим Горки". Гост на срещата беше г-жа Тоня Туртурикова - заместник директор. Председателят на парламента Анна-Мария Ангелова и Зара Теодосиева представиха пред официалния гост и новите членове на парламента, презентация отразяваща всички полезни и приятни инициативи, които са реализирали в училище и на градско ниво за изтеклата 2016-17 учебна година. Госпожа Туртурикова, изрази своето задоволство от реализираните полезни инициативи и пожела на присъстващите, да имат все повече последователи в лицето на своите съученици.

Училищен ученически парламент СУ”Максим Горки ”-

20 1 6 – 20 1 7 учебна година

Устав на училищния ученически парламент 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Анна – Мария Величкова Ангелова – XI г клас

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Зара Валентинова Теодосиева -IX б

І. Членове:

Име, презиме, фамилия
клас
1 Асена Мухсин Юзтюрк IX а
2 Вероника Тошкова Танева XI в
3 Виктория Любомирова Бояджиева XI б
4 Гергана Антонова Янакиева VIII б
5 Дебора Станимирова Тенева X г
6 Денислава Иванова Стойчева IX б
7 Доменика Руменова Мирчева IX в
8 Елена Златомирова Иванова IX б
9 Енчо Койчев Нейков IX в
10 Йоана Миленова Генчева IX в
11 Люсияна Димитрова Георгиева VIII б
12 Мария Иванова Господинова XI г
13 Мария Руменова Виденова VIII в
14 Моника Светланова Каменова IX б
15 Петър Николов Петров X а
16 Радослав Дианов Ангелов XII а
17 Ралица Иванова Косева IX а
18 Савина Николаева Савова IX в
19 Симона Атанасова Бакалова VIII б
20 Теодора Драгомирова Христова X а

 

Според ПДУ на СУ”Максим Горки” за учебната 2016-2017 година

 

ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

Дейност

Място

Време /срок/

1

Работни срещи

Кабинет по информатика

Всеки четвъртък - 12.30ч.

2

Провеждане на групови тренинги по актуални теми

- кабинет по информатика
- изнесени, по предложение на обучителя

Постоянен

3

Посещения в часове на класа за провеждане на занятия по метода „Връстници обучават връстници”, по теми разработени на групови тренинги и от участия в извънучилищни проекти

класна стая на съответния клас

През цялата година

4

„ТРАПЕЗАТА НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО” –представяне на традиционни ястия за семейства на наши ученици от различна националност и етнос

Фоайе на първи етаж

18.11.2016г.

5

Коледен концерт и базар

Младежки дом

16.12.2016г.

6

Открито заседание на Ученическия парламент

Кабинет по информатика

месец януари 2017 г.

7

Ден на розовата тениска- световен ден срещу тормоза в училище

Училище

22.02.2017г.

8

Професията на моя родител

Училище – час на класа

месец март 2017 г.

9

Великденски базар

Училище

06.04.2017г.

10

Ден на гимназиста

СОУ”Максим Горки

месец юни 2017 г.

11

Участие в общинското състезание по градско ориентиране – „Шеметна надпревара”

 

месец юни 2017 г.

 

*Забележка: Училищният ученически парламент, при нужда подготвя и реализира дейности по значими поводи, национални кампании и благотворителни акции и базари незаложени в годишния график.