Ученически парламент

Училищен ученически парламент СУ ”Максим Горки”- 2017 – 2018 учебна година
e-mail: sumgsz_up@abv.bg

„ДЕЦАТА - НАШЕТО ДОБРО НАСЛЕДСТВО“
На 1 декември се проведе среща между Директора на училището, г-жа Мариана Пенчева, педагогическия съветник – г-жа Петя Илиева и родители на ученици от Учениченическия парламент.

 

Устав на училищния ученически парламент 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виктория Георгиева Димитрова – IX г клас

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Николов Петров – XI a клас

І. Членове:

Име, презиме, фамилия
клас
1
Анна–Мария Величкова Ангелова
XII г
2
Галиана Миткова Пировска
IX б
3
Гергана Антонова Янакиева
IX б
4
Господинка Христова Христова
VIII г
5
Денислава Иванова Стойчева
X б
6
Енчо Койчев Нейков
XI в
7
Зара Валентинова Теодосиева
X б
8
Люсияна Димитрова Георгиева
IX б
9
Мария Руменова Виденова
IX в
10
Мария Иванова Господинова
XII г
11
Натали Монева Господинова
IX г
12
Николета Кристианова Кръстева
XI б
13
Пламена Андонова Рачева
IX а
14
Ралица Иванова Косева
X а
15
Симона Атанасова Бакалова
IX б
16
Теодора Драгомирова Христова
XI а

 

Според ПДУ на СУ”Максим Горки” за учебната 2016-2017 година

ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

Дейност
Място
Време /срок/
1
Работни срещи Кабинет по информатика Всеки четвъртък - 12.30ч.
2
Провеждане на групови тренинги по актуални теми Училище Постоянен
3
Посещения в часове на класа за провеждане на занятия по метода „Връстници обучават връстници”, по теми разработени на групови тренинги и от участия в извънучилищни проекти класна стая на съответния клас През цялата година
4
„ТРАПЕЗАТА НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО” –представяне на традиционни ястия за семейства на наши ученици от различна националност и етнос Файе на училището 20.11.2017г.
5
„ДЕЦАТА- НАШЕТО ДОБРО НАСЛЕДСТВО“- среща с родителите на членовете на УП Стая 217 01.12.2017г.
6
Коледен концерт и базар Младежки дом 21.12.2017г.
7
Опиянени от любов- обработване и раздаване на валентинки Училище 14.02.2018г.
8
Базар „Купи с любов“ Училище 14.02.2018г.
9
Ден на розовата тениска - световен ден срещу тормоза в училище Училище 21.02.2018г.
10
„ДА СЪБУДИМ БЪЛГАРСКОТО“- на училище с народна носия Училище 02.03.2018г.
11
Дни на таланта Библиотека „Захарий Княжески“ месец март
12
Участие в общинското състезание по градско ориентиране – „Шеметна надпревара” Значими обекти в града месец юни

 

*Забележка: Училищният ученически парламент, при нужда подготвя и реализира дейности по значими поводи, национални кампании и благотворителни акции и базари незаложени в годишния график.