Ръководство

Директор:

Мариана Пенчева

За връзка
- Tел: +359 42 64 10 04
- GSM: +359 879 80 36 00

Работното време
преподавателската заетост в сряда от 8:20ч. до 9:50ч.;
- понеделник – петък от 8:30 до 17:00ч. с половин час обедна почивка и две технологични по 15 минути, в т.ч.
- приемен ден – всеки вторник и четвъртък от 16:00 до 17:00ч.

 

 

Заместник-директор по учебната дейност:
Тоня Туртурикова
За връзка
- Tел: +359 42 63 10 03
- GSM: +359 879 80 36 02
Работното време :
за І-ва смяна - ІХ, ХІ, І, ІІІ, V
понеделник, вторник, четвъртък и петък от 7,00 до 14,30ч. с половин час обедна почивка и две технологични по 15 минути;
сряда от 7:00 до 12:30ч.
за ІІ-ра смяна - Х, ХІІ, ІІ, ІV, VІ
понеделник и вторник от 12.00 до 19,30ч. с половин час обедна почивка и две технологични по 15 минути,
четвъртък и петък от 12.00 до 18,30ч. с половин час обедна почивка и две технологични по 15 минути;
сряда от 12:00 до 17:30ч.

 

 

Заместник-директор по учебната дейност:
Анна Станчева
За връзка
- Tел: +359 42 63 10 03
- GSM: +359 879 80 36 04
Работното време :
- преподавателска заетост БЕЛ в ХІа клас в съответствие със седмичното разписание за І-ви и ІІ-ри учебен срок
за І-ва смяна - Х, ХІІ, ІІ, ІV, VІ
понеделник, вторник, четвъртък и петък от 7,00 до 14,30ч. с половин час обедна почивка и две технологични по 15 минути;
сряда от 7:00 до 12:30ч.
за ІІ-ра смяна - ІХ, ХІ, І, ІІІ, V
понеделник и вторник от 12.00 до 19,30ч. с половин час обедна почивка и две технологични по 15 минути,
четвъртък и петък от 12.00 до 18,30ч. с половин час обедна почивка и две технологични по 15 минути;
сряда от 12:00 до 17:30ч.

 

 

В дните, когато не се водят учебни занятия, работното време е 8 часа с половин час обедна почивка и две технологични по 15 минути, а за синдикални членове: