Ръководство

Директор:

Мариана Пенчева

За връзка
- Tел: +359 42 64 10 04
- GSM: +359 879 80 36 00

Работното време:

-       понеделник – петък от 9:00 до 17:30ч. с половин час обедна почивка и две технологични по 15 минути, в т.ч. преподавателската заетост в сряда (философия в VIII клас);

-       приемен ден – всеки вторник и четвъртък от 16:00 до 17:00ч.

 

Заместник-директор по учебната дейност:

Тоня Туртурикова

За връзка
- Tел: +359 42 63 10 03
- GSM:
+359 879 80 36 02

Работното време:

за І смяна – от 7.00 до 14,30ч. с половин час обедна почивка.;

за ІІ смяна – от 12:00 до 19:30ч. с половин час обедна почивка и две технологични по 15 минути;, в т.ч. преподавателска заетост, както следва:

-       Тоня Туртурикова – география и икономика в XIIа, XIIб, XIIв,  XIIг класове и  ЗИП география и икономика - XII клас в съответствие със седмичното разписание за І-ви и ІІ-ри учебен срок;

-       за месец юни и септември, както и ваканциите по графика на учебното време (без лятна – м.юли и август) - 6 часа с половин час почивка: І-ва смяна от 8:30 до 15:00ч. и ІІ-ра смяна от 11:00 до 17:30ч. В останалото време до осем чàса на ден помощник-директорите са на разположение за изпълнение на задачи във връзка с дейности на училището;

-       за месеците юли и август - 4 часа с половин час почивка. В останалото време до осем чàса на ден помощник-директорите са на разположение за изпълнение на задачи във връзка с дейности на училището;

-       в периодите на заместване на директора на училището поради отсъствие работното време на заместващия е 8 часа от 9:00ч. до 17:30ч. с половин час обедна почивка.