Училищно настоятелство

Устав на УН при СУ "Максим Горки"

Банкова сметка на Училищно настоятелство при СУ аксим Горки" - BG92RZBB91551008825479

 

Членове на Съвета на настоятелите:

 1. КРАСЕН ВЯЧЕСЛАВОВ БАНЧЕВ, председател, Стара Загора, ул. „Милин камък“ 26
 2. ЙОРДАНКА КИРИЛОВА РАДЕНКОВА, Стара Загора, кв. „Казански“ 30, ет.1, ап.1
 3. АНЖЕЛИНА ИВАНОВА ВЕЛЧЕВА, Стара Загора, кв. „Три чучура“, бл.50, вх.А, ап.75
 4. ЖЕЛЯЗКО БОНЕВ БОГДАНОВ, Раднево, ул.Рашо Костов 5, ет.6, ап.12
 5. ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСИЕВА Стара Загора ул. Каменец 11, ет.2
 6. ВИКТОР ДАНЧЕВ КЮЧУКОВ, Стара Загора ул."Подполковник Калитин" №55, ет.2 ап.7
 7. РУСЛАНА ЖЕЛЯЗКОВА НЯГОЛОВА – ГЕОРГИЕВА, Стара Загора, ул. „Евлоги Георгиев“ 66, ет.2, ап.2
 8. ЕВА ПЕЙКОВА КАСАЛОВА – МИХАЙЛОВА, Стара Загора, кв. „Три чучура“ 106
 9. БИЛЯНА НИКОЛАЕВА ВАДИНСКА, Стара Загора, бул. „Св.Патриарх Евтимий“ 141, ап.3

 

Членове на Контролния съвет:

 1. НАДЯ ПЕТРОВА РАЛЧЕВА, председател, Стара Загора, ул. „Г. Делчев“ 79, ет.3, ап.3
 2. АНТОНИЯ ГОСПОДИНОВА СУКМАНОВА, Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев“ 144, ет.8, ап.29
 3. ДЕЯНА ДИНЕВА ГЕОРГИЕВА, гр.Стара Загора, ул."Стефан Стамболов" 36, ет.2, ап.4

 

    КОНТАКТИ
1

АНЖЕЛИНА ВЕЛЧЕВА

0887356283, anjelina.v@gmail.com

2

АНТОНИЯ СУКМАНОВА

0887553503, sukmanova@abv.bg

3

БИЛЯНА ВАДИНСКА

0885985543, biliana_vadinska@abv.bg

4

ВИКТОР ДАНЧЕВ

0888898858

5

ДЕЯНА ГЕОРГИЕВА

0887262362, dida7210@dir.bg

6

ЕВА МИХАЙЛОВА

0887223355, kassalova@abv.bg

7

ЖЕЛЯЗКО БОГДАНОВ

0887531832

8

ИВАНКА АЛЕКСИЕВА

0889721526, vaniakose@yahoo.com

9

ЙОРДАНКА РАДЕНКОВА

0898496025, radenkova_d@abv.bg

10

КРАСЕН БАНЧЕВ

0884127915, 0882262211, krasen_vb@abv.bg

11

РУСЛАНА ГЕОРГИЕВА

0888239488, VR.Ruslana.Georgieva@gmail.com

12

НАДЯ РАЛЧЕВА

0885327104, nany-r@abv.bg