История и традиции

            СУ “Максим Горки “ е общинско училище с 58-годишна история. Гимназията започва своето съществуване през 1962 г. чрез разкриването на три езикови паралелки осми клас с преподаване на руски език към Първо средно политехническо училище Иван Вазов”.
            Пети юни 1963 г. е датата, на която училището получава статута на самостоятелна Руска езикова гимназия Максим Горки”, а от 1 септември 1963 г. е организиран и първият прием на ученици за новата гимназия.
            Бързото налагане на езиковата гимназия в образователната сфера от живота на града дава възможност на директорката Елена Лилова да въведе през 1965 г. два производствени профила-екскурзоводство на руски и френски език.
            През 1966 г. разрастването на училището и засиления интерес към чуждоезиковото обучение налага обособяването на паралелките с френски език в отделно училище. Остават 19 паралелки като приемът за осми клас се намалява за сметка на новооткритата Френска гимназия. Това не рефлектира върху ученическата активност.
            През 1983/1984 учебна година се въвежда ранното чуждоезиково обучение. Училището става ЕСПУ с преподаване на руски език. Започва работа с най-малкитепърви клас.
            От 1986 г. двете езикови училища – с преподаване на руски език и с преподаване на чужди езици, заемат сградата на ул. Цар Иван Шишман” 62.
            На 1 септември 1988 година училището е преименувано на СОУ с изучаване на чужди езици Максим Горки” с две степени на обучениеранночуждоезиково с прием от І-ви клас и интензивно изучаване на английски, немски и френски с конкурс след завършен седми клас.
            От 1995/1996 учебна година се въвежда и интензивно изучаване на испански и руски
, а от 2014 г. и екзотичния за бълагарите - китайски език.
            През учебната 2005/2006 г. СОУ Максим Горкиразполага вече и със собственасамостоятелна сграда на ул. Сава Силов” 69.

Към 4 февруари 2021 г.: