Педагогически персонал

Български език и литература: 

Антония Сукманова -

Ивелина Великова -

Йорданка Раденкова -

Таня Тенева - (в отпуск)

Венета Димитрова -

Елена Георгиева - 0887418725
Катя Павлова - 0876567667

Руски език: 

Бойка Иванова -

Даниела Димова - 0886775504

Теменуга Манолова -

Георги Тонев - 0893705334

Невена Тонева - 0878805699
Диляна Михнева -

Английски език: 

Антония Бончева -

Елисавета Симеонова-Дучева -

Даниела Пенева - (в отпуск)

Мариана Кантарджиева - 0888374432

Милена Колева -

Олеся Бойчева - 0896032149

Теодора Порова -

Испански език: 

Димитринка Димитрова - 0876106522

Светла Жекова - 0897985964

Росио Ариас -

Росио Серано -

Китайски език: 

Йоана Маринова -
Десислава Бончева-Въчева - 0879249749
Мария Даскалова -

Математика

Тинка Славова - (в отпуск)

Тома Сивенов - 0878583972

Надежда Георгиева -

Павлина Христова -

Информационни технологии:

Милен Тилев -

Петя Дончева -
Теодора Тотева - 0895127229

История и цивилизация: 

Снежана Богева - 0884799568

Стоянка Дилова -

География и икономика: 

Веселина Танева -

Магдалена Цветкова - 0886779185

Философия: 

Станислав Георгиев - 0885407788

Биология и здравно образование

Мария Колева -

Миланка Василева - 0988956568

Химия и опазване на околната среда: 

Марияна Ибришимова -

Физика и астрономия

Дора Петкова -

Изобразително изкуство

Светлена Георгиева -

Физическо възпитание и спорт: 

Дарин Радулов - 0887459045

Найден Найденов -

Тодор Тенев -

Начални учители: 

Анета Неделчева -

Светлана Влайкова - 0887745112

Гинка Минчева - 0898702465

Данка Занковска -

Елена Кънчева -

Иванка Славова -

Калина Кръстева -

Катя Филипова -

Красимира Колева -

Надя Николова -

Павлина Велова -

Соня Драгова -

Цветанка Николова -

Яна Щерева -