Училищен ученически парламент

Училищен ученически парламент СУ ”Максим Горки”- 2020 – 2021 учебна година
e-mail: sumgsz_up@abv.bg

„ДЕЦАТА - НАШЕТО ДОБРО НАСЛЕДСТВО“
На 1 декември 2018г. се проведе среща между Директора на училището, г-жа Мариана Пенчева, педагогическия съветник – г-жа Петя Илиева и родители на ученици от Учениченическия парламент.

Устав на училищния ученически парламент 

Според ПДУ на СУ”Максим Горки” за учебната 2016-2017 година

ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Дейност

Място

Време /срок/

1

Работни срещи

Образователна платформа MS Teams

Всеки четвъртък - 12.30ч.

2

Провеждане на групови тренинги по актуални теми

Образователна платформа MS Teams

Постоянен

Посещения в часове на класа на ученици V-VII клас за провеждане на занятия по метода „Връстници обучават връстници.

Образователна платформа MS Teams

През цялата година, при договорка с класен ръководител

Радио- предавания по повод значими дати от националния, училищния и световен календар.

Училище

Постоянен

5

„ТРАПЕЗАТА НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО” – онлайн фото-конкурс

Facebook страница на училището

21-22 ноември.2020г.

6

„ДЕЦАТА- НАШЕТО ДОБРО НАСЛЕДСТВО“- среща на открито с родителите на членовете на Ученическия парламент

Открито пространство в рамките на града

5 декември 2020г.

Коледен базар на открито

Двора на училището

9 -11декември 2020г.

Коледен онлайн концерт

Училищен сайт и Facebook страница на училището

22 декември 2020г.

Опиянени от любов- обработване и раздаване на валентинки

Училище

14 февруари 2020г.

10 

Базар на открито „Купи с любов“

Двора на училището

13-14 февруари 2020г.

11 

Ден на розовата тениска- световен ден срещу тормоза в училище

Училище

26.02.2020г.

12 

„ДА СЪХРАНИМ БЪЛГАРСКОТО“- на училище с народна носия

Двора на училището

02 март 2021г.

13 

Конкурс за рисунка на открито- „Моето училище- настояще и бъдеще“

Двора на училището

26 март 2021г.

14 

Организиране на образователна игра КУИЗ

Двора на училището

22 април 2021г.

*Забележка: Училищният ученически парламент, при нужда подготвя и реализира дейности по значими поводи, национални кампании и благотворителни акции и базари незаложени в годишния график.