Ръководство

Директор: Мариана Пенчева

За връзка
Tел: +359 42 641004

Работното време 2020/2021:
- преподавателската заетост философия в VІІІа, VІІІб класове в сряда от 8:20ч. до 9:50ч.
- понеделник – петък от 8:30 до 17:00ч. с половин час обедна почивка и две технологични по 15 минути;
- приемен ден – всеки вторник и четвъртък от 16:00 до 17:00ч.

 

Заместник-директор по учебната дейност: Тоня Туртурикова
За връзка
Tел: +359 42 631003
Работното време 2020/2021:

За месеците септември, ноември, януари, март, май
- понеделник, вторник, четвъртък и петък от 7:00 до 14:30 ч. с половин час обедна почивка и две технологични по 15 минути;
- сряда от 7:00 до 12:30ч.
За месеците октомври, декември, февруари, април, юни
- понеделник и вторник от 11:30 до 19:00 ч. с половин час обедна почивка и две технологични по 15 минути;
- сряда от 11:30 до 17:00 ч.;
- четвъртък и петък от 10:45 до 18:15 ч. с половин час обедна почивка и две технологични по 15 минути. 
Преподавателска заетост география и икономика в IX клас в съответствие със седмичното разписание за І-ви и ІІ-ри учебен срок.

 

Заместник-директор по учебната дейност: Анна Станчева (в неплатен)
За връзка
Tел: +359 42 631003
Работното време 2020/2021:

За месеците октомври, декември, февруари, април, юни

- понеделник, вторник, четвъртък и петък от 7:00 до 14:30 ч. с половин час обедна почивка и две технологични по 15 минути;
- сряда от 7:00 до 12:30ч.
За месеците септември, ноември, януари, март, май
- понеделник и вторник от 11:30 до 19:00 ч. с половин час обедна почивка и две технологични по 15 минути;
- сряда от 11:30 до 17:00 ч.;
- четвъртък и петък от 10:45 до 18:15 ч. с половин час обедна почивка и две технологични по 15 минути. 
- преподавателска заетост БЕЛ в Х клас в съответствие със седмичното разписание за І-ви и ІІ-ри учебен срок.В дните, когато не се водят учебни занятия, работното време е 8 часа с половин час обедна почивка и две технологични по 15 минути, а за синдикални членове: